collo banner

A+ A A-

ROK 2018

Lista recenzentów 

 

ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ks. dr hab. Roman Szewczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Andrzej de Lazari, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółkowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Makowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Karol Olejnik, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

prof. dr hab. Jerzy Przybylski, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Daniel Boćkowski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Tetiana Chajuk, Uniwersytet Narodowy w Kijowie imienia Tarasa Szewczenki

dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz, Uniwersytet Gdański

dr hab. Marek Czajkowski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Danuta Kępa-Figura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Adam Kołodziejczyk, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

dr hab. Sławomir Kościelak, Uniwersytet Gdański

dr hab. Adam Krawiec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

drhab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Uniwersytet Gdański

dr hab. Przemysław Łozowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

dr hab. Marian Marcinkowski, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr hab. Bara NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański

dr hab. Ewa Rodziewicz

dr hab. Bożena Rozwadowska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Irena Snikhovska, Zhytomyr Ivan Franko State University

dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Małgorzata Świder, Uniwersytet Opolski

dr hab. Ryszard Techman

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski