collo banner

A+ A A-

Rada Redakcyjna

Redaktor naczelny: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. AMW – pedagogika (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
prof. dr hab. Adam Kosidło – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Żerko - stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
dr Gracjan Cimek – stosunki międzynarodowe (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
dr hab. Piotr Semków, prof. AMW – historia (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Redaktor językowy: dr hab. Grzegorz Majkowski, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Redaktor statystyczny: dr Andrzej Łapa (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
Sekretarz redakcji: mgr Katarzyna Zeman (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)
RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Bettina Alavi (Pädagogische Hochschule Heidelberg, Niemcy)
prof. Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta, Indie)
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rainer Hering (Universität Hamburg, Niemcy)
prof. dr hab. Zdenka Kalnicka (Ostravská Univerzita, Czechy)
prof. Michel Korinman (Université Paris-Sorbonne, Francja)
prof. Arvind Kumar (Manipal University, Indie)
dr hab. Marian Marcinkowski (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
prof. dr hab. Iwan Pankiewicz (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Ukraina)
dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański)
Redakcja techniczna: mgr Katarzyna Zeman (Akademia Marynarki Wojennej, Polska)