collo banner

A+ A A-

KWARTALNIK 2/2019

Grzegorz Majkowski

WULGARYZMY W JĘZYKU MŁODZIEŻY Z OŚRODKÓW SZKOLENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY A PROCES SOCJALIZOWANIA DO ROLI PRACOWNIKA

Monika Mazurek

WSZYSCY BĘDZIEMY UCHODŹCAMI - CZYLI WSTĘPNA ANALIZA ZJAWISK WYWOŁANYCH ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI

Mateusz Pietryka

KRYZYS MIGRACJI JAKO STAN WYJĄTKOWY

Piotr Solarz

UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I SPOŁECZNE PODMIOTOWOŚCI OBYWATELA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Kazimierz Czerwiński

DEFICYTY OBYWATELSKOŚCI - NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POLITYKÓW I DZIAŁACZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Gracjan Cimek

CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW ROSYJSKO–CHIŃSKICH W WARUNKACH PRZEMIAN PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO – WYMIAR SYMBOLICZNO–NARRACYJNY I GEOEKONOMICZNY

Anne M. Gurnack

KASHUBIANS AND THE CHURCH IN THREE WISCONSIN SETTLEMENTS: JONES ISLAND MILWAUKEE, STEVENS POINT, AND PINE CREEK/DODGE WISCONSIN